Hírek

Elbúcsúzott a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója

Több mint 40 év kiemelkedő szakmai munkáját köszönték meg ünnepélyes keretek között.

Dr. univ. Dsupin Ottó r. vezérőrnagy úr hivatásos szolgálati jogviszonya 2021. február 28-án a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérésével, nyugállományba helyezéssel szűnt meg.  

Az igazgatói beosztás ünnepélyes átadására 2021. február 26-án került sor a Rendőrségi Igazgatási Központban.

Vezérőrnagy úr a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) létrehozásától, 2015. július 1-jétől látta el az igazgatói feladatokat.

Pályafutása során több különböző szintű elismerésben részesült.

Így többek között a Magyar Köztársaság Elnökétől 2004-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozat kitüntetést vehette át, 2015-ben pedig Magyarország belügyminisztere Szent György Érdemjel kitüntetésben részesítette.

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016-ban kinevezte rendőr dandártábornokká, majd dr. Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára életútja elismeréséül 2021. február 1-jei hatállyal rendőr vezérőrnagy rendfokozatba léptette elő.

Dr. univ. Dsupin Ottó r. vezérőrnagy úr szolgálati jogviszonyt megszüntető okmányát, valamint kiemelkedő szakmai munkáját elismerő belügyminiszteri és országos rendőr-főkapitányi tárgyjutalmakat dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány úr adta át.

Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a búcsúzó igazgató 1978-tól kezdődő szakmai sikerekben bővelkedő életútját méltatva, kiemelte oktatói erényeit és hivatástudatát.

Dr. Gyurosovics József László r. dandártábornok a Főkapitányi Klub nevében méltatta vezérőrnagy úr kiemelkedő szakmai eredményeit.

Vezérőrnagy úr beszédében elmondta, hogy egy rendkívül összetartó közösség tagja lehetett a rendőrségen, és sok sikert kívánt a jövőben a ROKK vezetése és állománya számára. 

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatói beosztásába, belügyminiszter úr – az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének javaslatára – 2021. március 01-jei hatállyal dr. Bak Sándor r. ezredest nevezte ki.