Hírek

Hősies helytállásért elismerés, születésnapi ajándéktárgyak

2021. május 26.

Hősies helytállásáért négy Pest megyei tűzoltó kapott elismerést május 26-án, a katasztrófavédelem megyei igazgatóinak online értekezletéhez kapcsolódóan. Rajtuk kívül többen részesültek belügyminiszteri és főigazgatói elismerésben kerek születésnapjuk alkalmából. Az érintettek a járványügyi előírásoknak megfelelően szolgálati helyükön vehetik át az elismerést.

Április 6-án tűz keletkezett egy olyan többfunkciós raktárépületben, amelynek helyiségeit több helyen OSB falemezzel választották el a szomszédos műhelytől és raktárhelyiségektől. Utóbbiakban nagyobb mennyiségű éghető anyagot és több gázpalackot is tároltak. Az épület a tűz következtében megtelt füsttel, a födém pedig beszakadt. A tűzoltók a felderítést követően a szomszédos helyiségekből összesen negyvenhárom (huszonnégy klímahűtő-gáz-, négy argon-, öt szén-dioxid-, két oxigén-, három acetilén-, két nitrogén-, három propánbutángáz-) palackot találtak, amelyeket kivittek az épületből. Hősies helytállásuk elismeréseként dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató elismerésben részesítette Kocsis Zoltán tűzoltó főtörzsőrmestert, Parzinkasz Sztavrosz tűzoltó főtörzsőrmestert és Szabó Zsolt tűzoltó törzsőrmestert, az érdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóit, valamint Gál Gábor tűzoltó őrmestert, a törökbálinti katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltóját.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hatvanadik születésnapja alkalmából emléktárgyat adományozott Greffer József tűzoltó ezredesnek, a marcali katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének, ötvenedik születésnapja alkalmából pedig dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredesnek, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának.

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató hetvenedik születésnapja alkalmából ajándéktárgy elismerésben részesítette Novákné Szabó Máriát, a Gazdasági Ellátó Központ ügyintézőjét, hatvanadik születésnapja alkalmából pedig dr. Horváth Galina Vlagyimirovna tűzoltó századost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet tudományos segédmunkatársát, Miskolczi Tibor tűzoltó ezredest, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettesét, Pergőné Gere Katalin rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a BM OKF Ügyfélszolgálati Iroda kiemelt szakügyintézőjét, valamint dr. Szabó Péter tűzoltó alezredest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei főügyeleti osztályának vezetőjét.

Góra Zoltán főigazgató ajándéktárgy elismerésben részesítette ötvenedik születésnapja alkalmából Bába Sándor tűzoltó főtörzsőrmestert, a IX. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, Dobrai Zsolt tűzoltó főtörzszászlóst, a kisvárdai hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát, Fazakas Enikő rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műszaki osztályának előadóját, Hajdúk János tűzoltó főtörzsőrmestert, a szegedi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, illetve Horváthné Molnár Tünde tűzoltó alezredest, a nagykanizsai katasztrófavédelmi kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét. 

Ötvenedik születésnapja alkalmából a főigazgató ajándéktárgyát veheti át Jagodics Ferenc tűzoltó főtörzszászlós, a tatabányai hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka, Kis János tűzoltó főtörzsőrmester, a lenti hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója, Kóródi József László tűzoltó alezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság műszaki osztályának vezetője, Kovács Tünde Rozália, a Gazdasági Ellátó Központ ügyintézője, Lipták-Pikó György tűzoltó százados, a békéscsabai hivatásos tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka, illetve Megyeri Zsolt tűzoltó alezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei főügyeleti osztályának főügyeletese. 

Főigazgatói ajándéktárgyat kapott ötvenedik születésnapja alkalmából Metál Csaba tűzoltó főhadnagy, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai osztályának főelőadója, Nyilas Mihály tűzoltó törzszászlós, a XXI. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője, Pataki Ernő tűzoltó főtörzsőrmester, a tahitótfalui katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka, Pusztai András tűzoltó százados, a nagykanizsai katasztrófavédelmi kirendeltség katasztrófavédelmi hatósági osztályának kiemelt főelőadója, Szilágyi Tibor tűzoltó zászlós, a XX. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője, Varga Imre tűzoltó százados, a karcagi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka és Wittmann Péter tűzoltó zászlós, a II. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője.