Hírek

Megújult a szakmai képzések és képesítő vizsgák rendszere

2021. február 18.

A „Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat alapján az iskolai, valamint felnőttképzési rendszer átalakításához szükséges jogalkotási folyamat 2019-ben megkezdődött. A folyamathoz igazodva a katasztrófavédelem felnőtt- és szakképzési rendszere is átalakult.

A felnőtt- és szakképzési törvény változásait a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humánszolgálat Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpontja, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ átvezette a szervezetre, így téve eleget a törvényben előírt kötelezettségeknek, elvárásoknak és határidőknek.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ a felnőttképzésről szóló törvényben, valamint annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően szeptember második felében megszerezte a képzésekhez szükséges új engedélyt, amelynek birtokában a korábbi évek színvonalát javítva tudja folytatni képzéseit.

A szakképzési rendszer megújításának eredményeként megváltozott a korábbi struktúra. Új, szakmai tartalmukban az eddigiekkel alapjaiban azonos szakképesítések kerültek a rendszerbe, miközben az új szisztéma alkalmazkodik a kor kihívásaihoz.  

Elkészültek a Katasztrófavédelmi tiszt, Tűzoltó szerparancsnok, Tűzoltó, Tűzvédelmi főelőadó, Tűzvédelmi előadó, Kéményseprő, Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi, iparbiztonsági), Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi, iparbiztonsági) megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmények. A Szakképesítés | IKK weboldalon valamennyi érdeklődő részletesen tájékozódhat arról, hogy az egyes szakképesítések milyen követelményeket támasztanak velük szemben, milyen céllal indulnak az egyes képzések, és információt kaphatnak arról is, hogy a végzettektől milyen készségeket, képességeket, ismereteket, illetve munkavégzés közbeni viselkedésmódokat várnak el. Ugyancsak a programkövetelmények adnak információt arra vonatkozóan, hogy az egyes szakképesítéseket lezáró képesítő vizsgákon mit kérnek számon a vizsgázótól, milyen vizsgafeladatokkal fognak találkozni és milyen értékelési szempontok alapján bírálják el a teljesítményüket. 

A felnőtt- és szakképzés átalakítása a vizsgák rendszerét is érinti, azokat 2021-től a BM OKF Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont keretein belül szervezik és tartják meg. A vizsgaközpont az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 Magyar Szabvány szerinti tanúsítási eljárást alkalmazza, jelenleg folyamatban van a Vizsgaközpont Nemzeti Akkreditációs Hatóság általi akkreditálási eljárása. Ezen minősítési eljárás lefolytatásának eredményeként válik ismertté a katasztrófavédelem valamennyi együttműködő partnere számára a vizsgaközpontban zajló vizsgáztatás rendje, a vizsgára jelentkezés folyamata. 

A vizsgarendszer egyik új eleme a digitális/interaktív vizsgarész, amelynek során a vizsgázó számítógépen keresztül, digitalizált tesztlapon oldja meg a kérdéseket. A képesítő vizsga újdonsága a projektfeladat, amely a vizsgázó komplex tudását hivatott felmérni, hiszen az általa választott szakképesítés teljes ismeretanyagát alkalmaznia kell. 

A katasztrófavédelem célja, hogy a frissen végzettek magas színvonalon tudják alkalmazni az általuk megszerzett szakmai ismereteket, készségeket és képességeket a feladataik ellátása során, ezzel tovább erősítve a tűzoltószakma elismertségét, megbecsültségét.

A 2021-től működő új képzési rendszer a február 22-én induló tűzoltószakmai képzéssel debütál, amelyen az újonnan állományba kerülő tűzoltók sajátítják el a munkájukhoz nélkülözhetetlen szakmai ismereteket.