Hírek

Mezőgazdasági munkagépek az utakon

A tavaszi munkák miatt egyre több mezőgazdasági vontató, lassú jármű és önjáró munkagép vesz részt a közúti forgalomban Csongrád-Csanád megyében is. Jelenlétük fokozott baleseti kockázatot rejt magában.

Ebben az időszakban a munkálatokhoz használt járműveket érintő közlekedési balesetek leggyakrabban a kanyarodási és az elsőbbségi szabályok megsértése, valamint a nem megfelelő kivilágítás miatt következnek be. A megyei balesetmegelőzési bizottság felhívja a mezőgazdasági munkákban résztvevők figyelmét, hogy tartsák be a „KRESZ” szabályokat!

A közutakat igénybe vevő önjáró erő- és munkagépeknek, szállítójárműveknek rendelkezniük kell:

•          hatósági jelzéssel,

•          állandó vagy ideiglenes rendszámmal,

•          forgalmi, vagy ideiglenes forgalmi engedéllyel,

•          kötelező gépjármű felelősségbiztosítással (továbbiakban: KGFB).

A 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes gépeken három betűből és három számból álló rendszámnak kell lennie, valamint érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes KGFB-vel is rendelkeznie kell. Ezek a gépek közúton maximum 40 km/h sebességgel haladhatnak és kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük.

A 25 km/h sebességnél lassabb gépek, melyek rendszeresen használják a közúthálózatot, piros színű rendszámmal kell, hogy rendelkezzenek, kiegészítve érvényes forgalmival és érvényes KGFB-vel.

Azok a gépek, melyek a közutat csak ideiglenesen veszik igénybe, zöld rendszámmal kell, hogy el legyenek látva. Ez az ideiglenes rendszám egy „M” betűből és mögötte hat számjegyből áll. A rendszám mellé egy indítási napló, egy ideiglenes forgalomban tartási engedély és egy érvényes KGFB kell, hogy tartozzon. Ez az előírás vonatkozik a gabonakombájnokra is! Fontos, hogy ezek a gépek nem lehetnek képesek 25 km/h sebességnél nagyobb tempóra.

Az említett feltételeken túl az alábbi szabályokra kell figyelniük a munkagéppel közlekedőknek:

•          Fontos, hogy a vezető, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek az ellenőrzésnek teljeskörűen ki kell terjednie a pótkocsira, illetve a további vontatmányokra is!

•          A járművezető az úthasználat megkezdése előtt tájékozódjon az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról!

•          A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie!

•          Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sarat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az úthálózatot! Aki a közút jelzéseit eltakaró szennyeződést visz fel az útra, az köteles annak biztonságos eltávolításáról gondoskodni!

•          A rakományt úgy kell elhelyezni a járműveken, hogy az a vezetőt ne zavarja a szabad kilátásban, valamint a forgalomban résztvevő többi közlekedőt ne veszélyeztesse!

•          Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására, és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is!

•          A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani!

Balesetmentes közlekedést kívánunk!