Hírek

Tisztjelölti eskütétel

„Szolgálati kötelezettségemet, ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem.” – hangzott fel az eskü szövege. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar első évfolyamos tanulói, 50 fő rendőr tisztjelölt tett fogadalmat 2021. február 8-án a tisztjelölti vizsga teljesítését követően.

A már ötödik alkalommal megrendezett ünnepélyes eseményt a megszokott helyszíntől eltérően, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészeti Oktatási Épületében tartották meg – a járványügyi szabályok betartására figyelemmel több helyszínen. A fogadalom a vizsgabizottságok elnökei előtt hangzott el, akik köszöntötték az esküt tett tisztjelölteket.

Az eskütételt követően a tisztjelöltek a rendőrség állományának véglegesített tagjává váltak.